Fakulta strojního inženýrství UJEP

Bc. Šárka Fockeová


Pozice

asistentka děkana
THP

Kontakt

tel.: +420 475 285 538
e-mail: sarka.fockeova@ujep.cz