Fakulta strojního inženýrství UJEP

Bc. Lucie Skrčená


Pozice

referentka pro studium
THP

Kontakt

tel.: +420 475 285 514
e-mail: lucie.skrcena@ujep.cz