Fakulta strojního inženýrství UJEP

doc. PhDr. Jan Novotný, Ph.D.


Pozice

zástupce vedoucího ústavu pro tvůrčí činnost
docent ÚTM

Kontakt

tel.: +420 475 285 525
e-mail: jan.novotny@ujep.cz

Univerzitní a vědecké hodnosti

  • 2022 – doc., UJEP, Fakulta strojního inženýrství, obor: Strojírenská technologie
  • 2006 – Ph.D., UK Praha
  • 2006 – PhDr., UK Praha
  • 2000 – Mgr., UJEP, Pedagogická fakulta, Ústí nad Labem, obor: Fyzika – Základy techniky

Profesní dráha

  • 2006 – * Fakulta výrobních technologií a managementu
  • 2001 – 2006 Univerzita J. E. Purkyně – Ústav techniky a řízení výroby, Ústí nad Labem
  • 2000 – 2001 Základní škola, ul. České mládeže, Ústí nad Labem