Fakulta strojního inženýrství UJEP

Ing. Pavel Kraus, Ph.D.


Pozice

Proděkan pro studium a celoživotní vzdělávání
odborný asistent, ÚTM
vedoucí laboratoře destruktivního zkoušení materiálů

Kontakt

tel.: +420 475 285 560
e-mail: pavel.kraus@ujep.cz