Fakulta strojního inženýrství UJEP

Den kariéry


Fakulta strojní spolu s Přírodovědeckou fakultou společně 4. Března pořádaly tradiční Den kariéry určený pro studenty našich fakult, a to ve foyer MFC v kampusu UJEP. Kromě prezentace firem formou stánků proběhly i prezentace ve Fialovém jednotlivých fakult sále MFC. Děkujeme za hojnou účast a přejeme studentům úspěšný vstup na trh práce.