Fakulta strojního inženýrství UJEP

Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem


Fakultě strojního inženýrství byla Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy udělena akreditace habilitačnímu řízení a řízení ke jmenování profesorem v oboru Strojírenská technologie na dobu platnosti do 1. listopadu 2023.

Více informací a dokumenty spojené s konkrétním typem řízení, včetně žádostí o habilitaci, směrnic, nebo ukončená a právě probíhající řízení, najdete v příslušných sekcích:

Habilitační řízení
Řízení ke jmenování profesorem