Fakulta strojního inženýrství UJEP

Habilitační přednáška dr. Caise


Součástí programu zasedání vědecké rady naší fakulty byla 10. 6. 2021 mimo jiné i obhajoba habilitační práce a habilitační přednáška Ing. Jaromíra Caise, Ph.D. Představena byla jeho práce na téma: Ovlivňování vlastností Al-Si slitin v tekutém a tuhém stavu. Nová hliníková slitina, která vznikla v rámci práce, má speciální vlastnosti, díky kterým je vhodná například pro využití při odlévání forem pro výrobu pneumatik. Slitina je chráněna českým i evropským patentem a v současné době je průmyslově využívána. Více o získaném evropském patentu se můžete dozvědět zde. Obhajoba i habilitační přednáška byly přijaty velmi pozitivně a vědecká rada doporučila jmenování dr. Caise novým docentem FSI UJEP.

Gratulujeme!