Fakulta strojního inženýrství UJEP

Den otevřených dveří pod taktovkou budoucích inženýrů

Dne 9. 2. 2023 se zájemcům o studium i široké veřejnosti otevřely učebny a laboratoře v rámci celouniverzitního Dne otevřených dveří v kampusu UJEP. Fakulta strojního inženýrství UJEP informovala zájemce o možnostech studia a nechala návštěvníky nahlédnout do laboratoří a učeben, kde bude probíhat jejich budoucí výuka. Novinkou letošního ročníku byla významná účast na organizaci z řad současných studentů FSI UJEP.

Pomyslné „brány“ obou budov FSI UJEP se otevřely v 8.00 a již za pár minut pohltily první návštěvníky. Režie Dne otevřených dveří byla v rukou současných studentů FSI UJEP, což se výrazně odrazilo na obsahu programu, který ocenili zejména mladší příchozí. „S kolegy jsme vyzvali zájemce o studium na zápasy ve hře cs:go. Poté jsme jim mohli popsat, jak reálně probíhá výuka v prvním ročníku a co je na naší škole čeká,“ uvádí Lukáš Husák, student druhého ročníku oboru Energetika.

Studenti si připravili i promítání seriálu Arcane, pájení hraček, soutěže s 3D tiskem a představili svou práci z oboru počítačových simulací. „Tahle akce má svěží atmosféru, je vidět, že je tu mladá parta aktivních lidí, které to tu baví. Kdybych byl zase mladý, dal bych si přihlášku na FSI UJEP,“ říká se smíchem Ing. Jiří Petránek, MBA , jednatel společnosti Festo s.r.o.

Návštěvníci mohli ve zpřístupněných laboratořích vidět odlévání hliníku, mechanické zkoušení materiálů, proudění tekutin v aerodynamickém tunelu, využití elektrolaboratoří a výzkum, který probíhá v laboratoři laserové a elektronové mikroskopie.

Největší zájem návštěvníků však budila laboratoř automatizace a robotiky. „Bylo hezké vidět nadšené zájemce o studium a moci jim představit testovací stoj na kanyly, který vznikl ve spolupráci s kolegy z FSI UJEP. Věřím, že navrhneme a vyrobíme mnoho dalších věcí, které budou pomáhat zachraňovat lidské životy,“ uzavírá PhDr. Mgr. Patrik Christian Cmorej, Ph.D., vedoucí katedry záchranářství a radiologie při FZS UJEP.

Společně s Univerzitním festivalem a Nocí vědců patří Den otevřených dveří Univerzity Jana Evangelisty Purkyně již k tradičním akcím pro veřejnost. Další ročník bude pořádat opět za rok v únoru.