Fakulta strojního inženýrství UJEP

doc. Ing. Martin Novák, Ph.D.


Pozice

prorektor pro vědu UJEP
docent ÚTM

Kontakt

tel.: +420 475 286 214
e-mail: martin.novak1@ujep.cz

Univerzitní a vědecké hodnosti

  • 2014 – doc. obor: Strojírenská technologie
  • 2011 – Ph.D. obor: Strojírenská technologie
  • 2007 – Ing. – FVTM UJEP Ústí n. Labem
  • 2003 – Bc. – ÚTŘV UJEP Ústí n. Labem

Profesní dráha

  • 2014 – doc., obor: Strojírenská technologie
  • 2011 – Ph.D., obor: Strojírenská technologie
  • 2007 – Ing. – FVTM UJEP Ústí n. Labem, obor: Příprava a řízení výroby
  • 2003 – Bc. – ÚTŘV UJEP Ústí n. Labem, obor: Řízení výroby