Fakulta strojního inženýrství UJEP

doc. RNDr. Tomáš Zdráhal, CSc.


Pozice

docent ÚSE

Kontakt

tel.: +420 475 285 527
e-mail: tomas.zdrahal@ujep.cz
místnost: KC – 318

Univerzitní a vědecké hodnosti

 • 2005 – doc. TU Zvolen, fakulta environmentalnej a výrobnej techniky/inženýrství strojů a zařízení/
 • 1982 – CSc. TU Liberec, fakulta strojní/stavba výrobních strojů a zařízení
 • 1971 – Ing. VUT Brno, fakulta strojní/dopravní a manipulační zařízení(motorová vozidla)

Profesní dráha

 • 2000 – * Univerzita J. E. Purkyně, ÚTŘV – odborný asistent
 • 1995 – 2000 OSVČ – Projekční činnost
 • 1992 – 1995  A.S.A Ostrava s. r. o., pob. Ústí n. L. – Vedoucí pobočky
 • 1989 – 1992 Ústav ŽP Ústí n. L. – Vědecký pracovník
 • 1978 – 1989 VÚVA Praha, OŽP Ústí n. L. – Vědecký pracovník
 • 1973 – 1977 Severočeský KNV Ústí n. L. – Odborný pracovník
 • 1972 – 1973 VVÚ ZVS Brno – Výzkumný pracovník
 • 1971 – 1972 VÚT ZKL Brno – Výzkumný pracovník