Fakulta strojního inženýrství UJEP

Ing. Martin Kantor, Ph.D.


Pozice

odborný asistent
ÚSE

Kontakt

tel.: +420 475 285 531
e-mail: martin.kantor@ujep.cz
místnost: KC – 329