Fakulta strojního inženýrství UJEP

Ing. Petr Majrich, Ph.D.


Pozice

odborný asistent ÚTM

Kontakt

tel.: +420 475 285 534
mob.: +420 608 959 502
e-mail: petr.majrich@ujep.cz

Konzultační hodiny

Úterý 9:00 – 11:00
Čtvrtek 9:00 – 11:00

Univerzitní a vědecké hodnosti

  • Ing.
  • Ph.D.

Profesní dráha

  • UJEP v Ústí n. L. – odborný asistent a tajemník fakulty
  • IPB Pojišťovna, a.s. – likvidátor specialista motorových vozidel
  • TONASO, a.s. –  IT specialista
  • Severočeská armaturka, a.s. – provozní technolog na slévárně šedé litany