Fakulta strojního inženýrství UJEP

IT Oddělení (FSI-Servis)


Kontakt

tel.: +420 475 285 526
e-mail: fsi-servis@rt.ujep.cz