Fakulta strojního inženýrství UJEP

Absolventi


Na základě úspěšně složené státní doktorské zkoušky a obhajoby disertační práce, byl udělen ve smyslu §47 odst. 5 zákona č. 111/1998 Sb. ve znění pozdějších předpisů, akademický titul „doktor“ (ve zkratce „Ph.D.“ uváděné za jménem) těmto absolventům:

2019

Ing. Martin Marek
Název disertační práce: Obrobitelnost tvrdých povrchů broušením
Datum obhajoby: 26. dubna 2019

Ing. Jiří Vít
Název disertační práce: Vytvoření metodiky pro vyhodnocení tvarových odchylek rotačního strojírenského výrobku
Datum obhajoby: 26. dubna 2019

2018

Ing. Veikko Shalimba
Název disertační práce: Investigation on the properties of Jatropha oil with iron nanoparticles
Datum obhajoby: 8. června 2018

Ing. Alena Petrenko
Název disertační práce: Vliv tepelného namáhání na praskání jader při odlévání pístů
Datum obhajoby: 7. prosince 2018

Ing. František Klimenda
Název disertační práce: Ráz a přenos impulzu v tenké izotropní desce
Datum obhajoby: 7. prosince 2018

Ing. Jan Kampo
Název disertační práce: Charakteristika odpružení vozidla při přejezdu nerovnosti
Datum obhajoby: 6. prosince 2018

2017

Ing. Daniela Vysloužilová
Název disertační práce: Evaluace investičních strojírenských záměrů v podnikatelské praxi
Datum obhajoby: 23. května 2017

2016

Ing. Michal Lattner
Název disertační práce: Analýza vlivu obrábění povrchové vrstvy na životnost součásti
Datum obhajoby: 25. listopadu 2016

Ing. Jaromír Cais
Název disertační práce: Vývoj nové slitiny typu Al-Si-Cu-Sb a výzkum jejích vlastností
Datum obhajoby: 25. listopadu 2016

Ing. Petr Kocour
Název disertační práce: Ekonomicko-technické hodnocení strojírenského podniku v mezinárodním kontextu
Datum obhajoby: 1. března 2016

Ing. Jan Štěrba
Název disertační práce: Automatizování výrobních linek, optimalizace rozhraní člověk – stroj
Datum obhajoby: 20. ledna 2016

Ing. Valérie Černohlávková
Název disertační práce: Metodika plnění kryogenních nádob perlitem.
Datum obhajoby: 20. ledna 2016

Ing. Bohumila Andělová
Název disertační práce: Výzkum možností aplikace BAT technologie ve strojírenství
Datum obhajoby: 4. října 2016

2015

Ing. Fillemon Nduvu Nangolo
Název disertační práce: Analýza vlivu všeobecné nesymetrie na kmitání mechanických soustav.
Datum obhajoby: 26. června 2015.

2014

Ing. Elena Střihavková
Název disertační práce: Výzkum vlastností nových slitin typů AlSi legovaných vápníkem.
Datum obhajoby: 28. listopadu 2014.

Ing. Jaroslava Svobodová
Název disertační práce: Výzkum vlivu předúprav povrchů na bázi nanotechnologií na korozní odolnost lakovaného nízkouhlíkového nelegovaného ocelového materiálu.
Datum obhajoby: 28. listopadu 2014.

Ing. Petr Majrich
Název disertační práce: Problematika propojování Fe a Al materiálu při odlévání pístů spalovacích motorů.
Datum obhajoby: 16. května 2014.

Ing. Blanka Skočilasová
Název disertační práce: Součinitel přestupu tepla v proudovodech.
Datum obhajoby: 5. února 2014.

Ing. Bronislav Převrátil
Název disertační práce: Návrh systému řízení kusové výroby v podmínkách těžkého strojírenství.
Datum obhajoby: 15. ledna 2014.

2013

Ing. Luděk Růžička
Název disertační práce: Stanovení vlivu různých faktorů na optimalizaci řezných podmínek a výrobní náklady.
Datum obhajoby: 15. listopadu 2013.

2012

Ing. Martin Svoboda
Název disertační práce: Analýza vlivu geometrické a výrobní nesymetrie a kinematického buzení na kmitání mechanické soustavy.
Datum obhajoby: 16. listopadu 2012.

2011

Ing. Viktorie Weiss
Název disertační práce: Výzkum vlivu parametrů ovlivňujících difúzní procesy u homogenizačního žíhání slitin legovaných mědí a zinkem.
Datum obhajoby: 14. dubna 2011.

Ing. Martin Novák
Název disertační práce: Integrita povrchu při broušení kalených ocelí
Datum obhajoby: 14. dubna 2011.