Fakulta strojního inženýrství UJEP

Studentská grantová soutěž


Počínaje rokem 2010 zahájila na naší univerzitě činnost Studentská grantová agentura, která rozšířila možnosti studentů účastnit se vědeckých, výzkumných nebo vývojových projektů. Studentské grantové projekty řeší akademičtí pracovníci spolu se studenty magisterských nebo doktorských studijních programů. Návrh na studentský grantový projekt může podat akademický pracovník nebo student studující v doktorském studijním programu vždy do 31. 12. každého roku. Studentský grantový projekt může trvat jeden až tři roky, výše finančních prostředků na řešení projektu může být maximálně 500 tis. Kč na jeden rok řešení. Zásady studentské grantové soutěže jsou přesně definovány v platné Směrnici rektora č. 5/2018.

Grantová komise

doc. PhDr. Ladislav Zilcher, Ph.D. – předseda
prof. Dr. Ing. Libor Beneš, IWE
doc. Ing. Nataša Náprstková, Ph.D.
Ing. Bc. Vladislav Síťař Ph.D.

Soubory ke stažení

Přihláška studentského grantového projektu (doc)
Průběžná-závěrečná zpráva studentského grantového projektu (doc)
Směrnice rektora č. 5/2018 – Zásady studentské grantové soutěže (pdf)
Žádost o změnu v projektu SGS (doc)
Žádost o stipendium SGS (doc)